Matematyka

W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 28 cm i 20 cm, a ramię ma długość 5 cm 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 28 cm i 20 cm, a ramię ma długość 5 cm

28
 Zadanie
29
 Zadanie
30
 Zadanie
31
 Zadanie
32
 Zadanie
33
 Zadanie
34
 Zadanie

35
 Zadanie

36
 Zadanie

`h=|FE|=sqrt(5^2-((28-20)/2)^2)=sqrt(25-16)=sqrt(9)=3cm`

`|/_CDO|=|/_ABO|` jako kąty naprzemianległe

`|/_EOC| = |/_AOB|` jako kąty wieizchołkowe

`grad` DOC ~`grad` AOB (kkk)

`|AB|/|DC|=|FO|/|EO|`

`|AB|/|DC|=28/20`

`|FO|/|EO|=28/20`

|FO|+|EO|=3

|EO|=3-|FO|

`|FO|/(3-|FO|)=7/5`

5|FO|=7(3-|FO|)

5|FO| = 21-7|FO|

12|FO| = 21

|FO| = 1,75cm

Odp. Odległość ta wynosi 1,75 cm.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 3
Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie