Matematyka

Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Która z liczb A, B jest większa i ile razy 4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

`A=2^2=4`

`B=(1/2)^(-3)=2^3=8`

`(B/A)=8/4=2`

Odp. Liczba B jest dwa razy większa od liczby A.

`A=10^(-4)=0,0001`

`B=(0,1)^2=0,01`

`B/A=(0,01)/(0,0001)=100`

Odp. Liczba B jest100 razy większa od liczby A

`A=(1/3)^(-1)*9*(1/3)^(-3)=3*3^2*3^3=3^6`

`B=(1/3)^(-5)=3^5`

`A/B=(3^6)/(3^5)=3`

Odp. Liczba A jest trzy razy większa od liczby B.

`A=(-1/5)^(-9):(-5)=(-5)^9:(-5)=(-5)^8`

`B=(-1/5)^(-6)=(-5)^6`

`A/B=((-5)^8)/((-5)^6)=(-5)^2=25`

Odp. Liczba A jest 25 razy większa od liczby B.