Matematyka

Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wykonaj redukcję wyrazów podobnych. a) 3x+ 4 y- 6x-7y+12 x 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Wykonaj redukcję wyrazów podobnych. a) 3x+ 4 y- 6x-7y+12 x

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a) 3x+4y-6x-7y+12x=9x-3y`

`b) a-2a^2+5-3a+4a^2-3=2a^2-2a+2`

`c) 3y^2-3y+3y-y^2+6=2y^2+6`

`d) 2/3x^2-2/3x+1/3x^2-1/3x=x^2-x`

`e) 0,3c^3-0,2c^2-0,6c^3+c^2=-0,3c^3+0,8c^2`

`f) 5d^2-1,5d^3-1/2d^2-0,8+d^3-2,2=-0,5d^3+4,5d^2-3`

`g) 3ab-5a^2b^2-6ab^2+2ab+ab^2+7a^2b^2=2a^2b^2-5ab^2+5ab`

`h) 13a^2bc+8abc^2-12a^2bc-2abc^2+5a^2bc=6a^2bc+6abc^2`