Matematyka

Matematyka wokół nas 2 (Podręcznik, WSiP)

W okrąg wpisano trójkąt, którego jeden ... 4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

W okrąg wpisano trójkąt, którego jeden ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

 

`"Jeden z boków zawiera średnicę okręgu, więc trójkąt jest trójkątem prostokątnym."`

`"Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku."`

`"Jeden z kątów ostrych ma miarę równą"\ alpha"."`
`"Drugi kąt ostry jest dwa razy większy od pierwszego kąta ostrego, ma wiec miarę równa"\ 2alpha"."`

`"Trójkąt jest prostokątny, więc miara trzeciego kąta to"\ 90^"o""."`

`"Suma miar kątów w trójkącie wynosi"\ 180^"o"\ "stąd:"`

`alpha+2alpha+90^"o"=180^"o"` 

`3alpha+90^"o"=180^"o"` 

`3alpha=90^"o"`

`alpha=30^"o"` 

 

`"Jeden z kątów ostrych ma miarę równą"\ 30^"o""."`

`"Miara drugiego kąta jest dwa razy większa, więc:"`

`2alpha=2*30^"o"=60^"o"` 

 

`ul(ul("Odp: Miary kątów w trójkącie to"\ 90^"o"","\ 60^"o"\ "oraz"\ 30^"o""."))`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

7404

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie