Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 6, Zbiór zadań

Pole trójkąta o podstawie długości a i wysokości długości h ma wynosić 6 cm2, czyli:
  
Oznacza to, że połowa iloczynu długości podstawy i długości wysokości ma wynosić 6. 

Podstawa może mieć więc długość 4 cm (a=4 cm), a wysokość 3 cm (h=3 cm), gdyż:

Komentarze