Matematyka

Oblicz i wpisz prędkości poniższych obiektów 4.69 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz i wpisz prędkości poniższych obiektów

1
 Zadanie

2
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

a) 18 km w 2 h

     9 km w 1 h

prędkość = 9 km/h

 

   600 m w 4 min

    150 m w 1 min

prędkość = 150 m/min

 

   300 m w 12 s

     300:12=50:2=25 m w 1 s 

prędkość: 25 m/s

 

b) 15 m w 20 s

    45 m w 60 s=1 min

prędkość 45m/min

 

   10 km w 15 min 

     40 km w 1 h

prędkość 40 km/h

 

   1200 m w 12 min

    100 m w 1 min

     6000 m=6 km w 60 min=1 h

prędkość 6km/h

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

04-01-2017
Dzięki z całego serca 😄💕🐉😉
user profile image
Gość

03-01-2017
wytłumaczy ktoś o co w tym chodzi
user profile image
Jakub

2278

04-01-2017
@Gość Cześć, a czego konkretnie nie rozumiesz?
Informacje
Matematyka z plusem 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne cześć I
Autorzy: Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

2278

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie