Matematyka

Diagramy przedstawiają , ile procent zatrudnionych osób pracowało w sektorze publicznym 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Diagramy przedstawiają , ile procent zatrudnionych osób pracowało w sektorze publicznym

1
 Zadanie

2
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Odczytujemy dane z wykresów.

a) W sektorze publicznym w  roku 2002 pracowało 30,5% osób.

b) W sektorze prywatnym w  roku 2002 pracowało 69,5% osób.

c) W roku 2007 więcej osób pracowało w sektorze  prywatnym niż w publicznym.

d) Na podstawie diagramów można stwierdzić, że od roku 2002 do 2007 zatrudnienie w sektorze prywatnym zwiększyło się.

e)  Stwierdzenie "W sektorze prywatnym w roku 2007 pracowało o 73,3%-26,7%=46,6% osób więcej niż w publicznym" jest niepoprawne, ponieważ opisana różnica dotyczy punktów procentowych.

Poprawne jest zdanie

W sektorze prywatnym w roku 2007 pracowało o 73,3-26,7=46,6 punktów procentowych osób więcej niż w publicznym.

Natomiast

`46.6/26.7=1.75`

Poprawne jest zdanie

W sektorze prywatnym w roku 2007 pracowało o 175%  osób więcej niż w publicznym.

f) Zilustruj te dane za pomocą tabeli i diagramów kołowych.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie