Matematyka

Matematyka z plusem 2 (Zbiór zadań, GWO)

Kartonik mleka ma wymiary 6 cm x 10 cm x 16 cm. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Kartonik mleka ma wymiary 6 cm x 10 cm x 16 cm.

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Jeden pojedyńczy kartonik w kształcie prostopadłościanu na wymiary 6 x 10 x 16.

Policzmy pola powierzchni poszczególnych prostopałościanów złożonych z dwunastu kartoników

A.

`P=2*P_p+P_b`

`P_p=(2*10)*(6*6)=20*36=720`

`P_b=2*(20*16)+2*(36*16)=2*320+2*576=1792`

`P=2*P_p+P_b=2*720+1792=3232 cm^2`

B.

`P=2*P_p+P_b`

`P_p=(3*6)*(4*10)=18*40=720`

`P_b=2*(18*16)+2*(40*16)=2*288+2*640=576+1280=1856`

`P=2*P_p+P_b=2*720+1856=3296cm^2`

`C.`

`P=2*P_p+P_b`

`P_p=(4*6)*(3*10)=24*30=720`

`P_b=2*(24*16)+2*(30*16)=2*384+2*480=768+960=1728`

`P=2*P_p+P_b=2*720+1728=3168 cm^2`

D.

`P=2*P_p+P_b`

`P_p=(3*6)*(2*16)=18*32=576`

`P_b=2*(18*20)+2*(32*20)=2*360+2*640=2000`

`P=2*P_p+P_b=2*576+2000=3152 cm^2`

Prawidłowa jest odpowiedź D.

Odpowiedź:

D

DYSKUSJA
user profile image
Rozalia

4 dni temu
Dziękuję!
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie