Matematyka

Punkt A ma współrzędne (3,2). Jakie współrzędne musi mieć punkt B 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Punkt A ma współrzędne (3,2). Jakie współrzędne musi mieć punkt B

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

13
 Zadanie

14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Punkt A ma współrzędne (3,2). Oznaczmy współrzędne punktu B jako (x,y).

Pole kwadratu zatem liczymy `|AB|^2=(x-3)^2+(y-2)^2`

Sprawdźmy, jakie pole będzie miał kwadrat, jeśli B=(5,3)

`P=(5-3)^2+(3-2)^2=4+1=5`

Odpowiedź A odpada

Sprawdźmy, jakie pole będzie miał kwadrat, jeśli B=(4,0)

`P=(4-3)^2+(0-2)^2=1+4=5`

Odpowiedź B odpada

Sprawdźmy, jakie pole będzie miał kwadrat, jeśli B=(1,5)

`P=(1-3)^2+(5-2)^2=4+9=13`

` ` Odpowiedź C jest prawidłowa.

` ` 

Odpowiedź:

C

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie