Matematyka

Autorzy:M. Braun, J. Lech

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2008

Rozwiąż układy równań a) x+y=0 x-y=10 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Rozwiązujemy układy równań metodą podstawiania

a) `{(x+y=0),(x-y=10):} `

` ` `{(x=-y),(x-y=10):} `

`{(x=-y),(-y-y=10):}`

`{(x=-y),(-2y=10):}`

`{(x=-y),(y=-5):}`

`{(x=-(-5)=5),(y=-5):}`

b) `{(8x-6y=10),(7x+y=5):}`

` ` `{(8x-6y=10),(y=-7x+5):}`

`{(8x-6(-7x+5)=10),(y=-7x+5):}`

`{(8x+42x-30=10),(y=-7x+5):}`

`{(50x=10+30),(y=-7x+5):}`

`{(50x=40),(y=-7x+5):}`

`{(x=4/5),(y=-7x+5):}`

`{(x=4/5),(y=-7*4/5+5=-28/5+25/5=-3/5):}`

c) `{(12p-7r=-16),(p-3r=-69):}`

`{(12p-7r=-16),(p=3r-69):}`

`{(12(3r-69)-7r=-16),(p=3r-69):}`

`{(36r-828-7r=-16),(p=3r-69):}`

`{(29r=-16+828),(p=3r-69):}`

`{(29r=812),(p=3r-69):}`

`{(r=28),(p=3r-69):}`

`{(r=28),(p=3*28-69=15):}`

d) `{(11k+17l=45),(13k+l=15):}`

`{(11k+17l=45),(l=15-13k):}`

`{(11k+17(15-13k)=45),(l=15-13k):}`

`{(11k+255-221k=45),(l=15-13k):}`

`{(-210k=45-255),(l=15-13k):}`

`{(-210k=-210),(l=15-13k):}`

`{(k=1),(l=15-13k):}`

`{(k=1),(l=15-13*1=2):}`

e) `{(8a+9b=36),(a-16b=210):}`

`{(8a+9b=36),(a=16b+210):}`

`{(8(16b+210)+9b=36),(a=16b+210):}`

`{(128b+1680+9b=36),(a=16b+210):}`

`{(137b=36-1680),(a=16b+210):}`

`{(137b=-1644),(a=16b+210):}`

`{(b=-12),(a=16b+210):}`

`{(b=-12),(a=16*(-12)+210=-192+210=18):}`

f) `{(6a-21b=228),(a-12b=21):}`

`{(6a-21b=228),(a=12b+21):}`

`{(6(12b+21)-21b=228),(a=12b+21):}`

`{(72b+126-21b=228),(a=12b+21):}`

`{(51b=228-126),(a=12b+21):}`

`{(51b=102),(a=12b+21):}`

`{(b=2),(a=12b+21):}`

`{(b=2),(a=12*2+21=24+21=45):}`