Matematyka

Autorzy:M. Braun, J. Lech

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2008

Rozwiąż układy równań a) x=-y x-y=6 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Rozwiązujemy układy równań metodą podstawiania

`a)` `{(x=-y),(x-y=6):}`

`{(x=-y),(-y-y=6):}`

`{(x=-y),(-2y=6):}`

`{(x=-y),(y=-3):}`

`{(x=-(-3)=3),(y=-3):}`

`b)`   `{(y=x+3),(2x+y=9):}`

`{(y=x+3),(2x+(x+3)=9):}`

`{(y=x+3),(3x+3=9):}`

`{(y=x+3),(3x=6):}`

`{(y=x+3),(x=2):}`

`{(y=2+3=5),(x=2):}` 

`c)` `{(x-4y=15),(y=4x):}`

`{(x-4*4x=15),(y=4x):}`

`{(-15x=15),(y=4x):}`

`{(x=-1),(y=-4):}`

 

d)`{(y=-2x-1),(x=y+7):}`

`{(y=-2(y+7)-1),(x=y+7):}`

`{(y=-2y-14-1),(x=y+7):}`

`{(y+2y=-15),(x=y+7):}`

`{(3y=-15),(x=y+7):}`

`{(y=-5),(x=y+7):}`

`{(y=-5),(x=-5+7=2):}`

e)`{(-3x=2y),(y=1-x):}`

`{(-3x=2(1-x)),(y=1-x):}`

`{(-3x=2-2x),(y=1-x):}`

`{(-3x+2x=2),(y=1-x):}`

`{(-x=2),(y=1-x):}`

`{(x=-2),(y=1-x):}`

`{(x=-2),(y=1-(-2)=1+2=3):}`

f)`{(5x+6y=8),(x=4y-1):}`

`{(5(4y-1)+6y=8),(x=4y-1):}`

`{(20y-5+6y=8),(x=4y-1):}`

`{(26y=8+5),(x=4y-1):}`

`{(26y=13),(x=4y-1):}`

`{(y=1/2),(x=4y-1):}`

`{(y=1/2),(x=4*1/2-1=2-1=1):}`