Matematyka

Rysunek obok przedstawia wykres funkcji y=-2/3x-2. 4.53 gwiazdek na podstawie 19 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Rysunek obok przedstawia wykres funkcji y=-2/3x-2.

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) x=-3

Sprawdzamy, podstawiając do wzoru:

`y=-2/3*(-3)-2=2-2=0` 

b) Punkt przecięcia wykresu z osią x to punkt o współrzędnych `(-3, 0)` -wyliczyliśmy to w a). 

Punkt przecięcia wykresu z osią y ma współrzędne `(0, -2)` , sprawdzamy to podstawiając do wzoru:

`-2=-2/3*0-2` 

`-2=0-2` prawda

 

c) Sprawdzamy, podstawiając współrzędne do wzoru funkcji:

`-3 1/2=-2/3*2-2` 

`-3 1/2=-4/3-2` 

`-3 1/2=-1 1/3-2` 

`-3 1/2=-3 1/3` nie jest to prawdą, więc ten punkt nie należy do wykresu funkcji

 

d) Aby obliczyć, dla jakiego argumentu (dla jakiego x) funkcja przyjmuje wartość 4 (y=-4) podstawiamy:

`-4=-2/3x-2` `|+2` 

`-2=-2/3x` `|*3` 

`-6=-2x` `|:(-2)` 

`x=3` 

Funkcja przyjmuje wartość 4 dla argumentu x=3.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-19
Dziękuję :)
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

5004

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie