Matematyka

Autorzy:Małgorzata Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2010

Wyłącz przed nawias czynnik podany w szarym kółku. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Wyłącz przed nawias czynnik podany w szarym kółku.

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie

`a)x^2-6x=x*x-x*6=x(x-6)`

`b) 3y^2+6y-12=3*y^2+3*2y+3*(-4)=3(y^2+2y-4)`

`c) 2t^3-6t^2+4t=2t*t^2+2t*(-3t)+2t*2=2t(t^2-3t+2)`

`d) (5r^2)/6+r/3=r/3*(5r)/2+r/3*1=r/3*((5r)/2+1)`

`e) x/2+1/x=x/2+1/x*x/x=x/2+x/(x^2)=x*1/2+x*1/(x^2)=x(1/2+1/(x^2))`

`f) 4x^2+2/x=4x^2+2/x*x/x=4x^2+(2x)/(x^2)=2x*2x+2x*(1/x^2)=2x(2x+1/(x^2))`