Matematyka

Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań, WSiP)

Ojciec podzielił ziemię pomiędzy trzech synów. Pierwszemu dał 1/3 majątku i 1 ha, 4.71 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Ojciec podzielił ziemię pomiędzy trzech synów. Pierwszemu dał 1/3 majątku i 1 ha,

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie

17
 Zadanie

18
 Zadanie
19
 Zadanie
20
 Zadanie

`"x - majątek ojca"`

`1/3"x"+1\ "- ziemia pierwszego syna"`

`3/7*("x"-1/3"x"-1)+1\ "- ziemia drugiego syna"`

`2/3*("x"-1/3"x"-1-3/7("x"-1/3"x"-1)-1)+1\ "- ziemia trzeciego syna"`

 

`"Z warunków zadania ułóżmy równanie:"`

`1/3"x"+1+3/7("x"-1/3"x"-1)+1` `+2/3*("x"-1/3"x"-1-3/7("x"-1/3"x"-1)-1)+1="x"`

`1/3"x"+1+3/7"x"-1/7"x"-3/7+1+2/3"x"` `-2/9"x"-2/3-2/7("x"-1/3"x"-1)-2/3+1="x"`

`1/3"x"+3/7"x"-1/7"x"+2/3"x"-2/9"x"-2/7"x" ` `+2/21"x"-"x"+1-3/7+1-2/3+2/7-2/3+1=0`

`7/21"x"+9/21"x"-3/21"x"+14/21"x"-2/9"x"-6/21"x"+2/21"x"-"x"+3-1/7-4/3=0`

`23/21"x"-"x"-2/9"x"=-3+4/3+1/7`

`2/21"x"-2/9"x"=-3+28/21+3/21`

`6/63"x"-14/63"x"=-63/21+31/21`

`-8/63"x"=-32/21`

`"x"=32/21*63/8=4*3=12`

 

` 12\ "ha - majątek ojca"`

`1/3*12+1=4+1=5\ "ha - ziemia pierwszego syna"`

`3/7*(12-1/3*12-1)+1=3/7*7+1=4\ "ha - ziemia drugiego syna"`

`2/3*(12-1/3*12-1-3/7(12-1/3*12-1)-1)+1=``2/3*(12-4-1-4)+1=2/3*3+1=3\ "ha - ziemia trzeciego syna"`

DYSKUSJA
user profile image
Leon

10 lutego 2018
Dzieki za pomoc
user profile image
dariuszz

5 lutego 2018
Dzięki :)
Informacje
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302135347
Autor rozwiązania
user profile image

Marek

1095

Korepetytor

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb.

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.


Cechy podzielności:

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1 896 319 128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3.

  Przykład:

  • 7 981 272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) jest liczbą podzielną przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 2 147 816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 18 298 415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9.

  Przykład:

  • 1 890 351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest jest liczbą podzielną przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 192 290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba jest podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25.
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12 848 100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.

 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.


Największy wspólny dzielnik 
dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWD dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn wspólnych czynników (zaznaczonych czynników).  

Przykład:

Zobacz także
Udostępnij zadanie