Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Ojciec podzielił ziemię pomiędzy trzech synów. Pierwszemu dał 1/3 majątku i 1 ha, 4.71 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Ojciec podzielił ziemię pomiędzy trzech synów. Pierwszemu dał 1/3 majątku i 1 ha,

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie

17
 Zadanie

18
 Zadanie
19
 Zadanie
20
 Zadanie

`"x - majątek ojca"`

`1/3"x"+1\ "- ziemia pierwszego syna"`

`3/7*("x"-1/3"x"-1)+1\ "- ziemia drugiego syna"`

`2/3*("x"-1/3"x"-1-3/7("x"-1/3"x"-1)-1)+1\ "- ziemia trzeciego syna"`

 

`"Z warunków zadania ułóżmy równanie:"`

`1/3"x"+1+3/7("x"-1/3"x"-1)+1` `+2/3*("x"-1/3"x"-1-3/7("x"-1/3"x"-1)-1)+1="x"`

`1/3"x"+1+3/7"x"-1/7"x"-3/7+1+2/3"x"` `-2/9"x"-2/3-2/7("x"-1/3"x"-1)-2/3+1="x"`

`1/3"x"+3/7"x"-1/7"x"+2/3"x"-2/9"x"-2/7"x" ` `+2/21"x"-"x"+1-3/7+1-2/3+2/7-2/3+1=0`

`7/21"x"+9/21"x"-3/21"x"+14/21"x"-2/9"x"-6/21"x"+2/21"x"-"x"+3-1/7-4/3=0`

`23/21"x"-"x"-2/9"x"=-3+4/3+1/7`

`2/21"x"-2/9"x"=-3+28/21+3/21`

`6/63"x"-14/63"x"=-63/21+31/21`

`-8/63"x"=-32/21`

`"x"=32/21*63/8=4*3=12`

 

` 12\ "ha - majątek ojca"`

`1/3*12+1=4+1=5\ "ha - ziemia pierwszego syna"`

`3/7*(12-1/3*12-1)+1=3/7*7+1=4\ "ha - ziemia drugiego syna"`

`2/3*(12-1/3*12-1-3/7(12-1/3*12-1)-1)+1=``2/3*(12-4-1-4)+1=2/3*3+1=3\ "ha - ziemia trzeciego syna"`