Matematyka

Matematyka wokół nas 3 (Zbiór zadań, WSiP)

W grupie uczniów: 10 chodzi do szkoły pieszo, 5 dojeżdża tramwajem, 9 dojeżdża autobusem 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

W grupie uczniów: 10 chodzi do szkoły pieszo, 5 dojeżdża tramwajem, 9 dojeżdża autobusem

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Zbiór zdarzeń elementarnych  ma łącznie 24 elementy (czyli uczniowie, którzy wybierają dany środek transportu). Moc tego zbioru wynosi zatem 24. Obliczmy teraz poszczególne prawdopodobieństwa:

 

a) dojeżdża do szkoły autobusem. 9 osób wybrało ten środek transportu, zatem to zdarzenie (oznaczmy przez A) ma 9 elementów, a prawdopodobieństwo wynosi:

`P=bar{A}/bar{Omega}=9/24=3/8`

 

b) dojeżdża do szkoły tramwajem. 5 osób wybrało ten środek transportu, zatem to zdarzenie (oznaczmy przez B) ma 5 elementów, a prawdopodobieństwo wynosi:

`P=bar{B}/bar{Omega}=5/24`

 

c) chodzi do szkoły pieszo. 10 osób wybrało ten sposób transportu, zatem to zdarzenie (oznaczmy przez C) ma 10 elementów, a prawdopodobieństwo wynosi:

`P=bar{C}/bar{Omega}=10/24=5/12`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 3
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie