Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Oś x układu współrzędnych jest osią symetrii trójkąta CKL, gdzie C = (3, 0), K = (-3, 4). 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Oś x układu współrzędnych jest osią symetrii trójkąta CKL, gdzie C = (3, 0), K = (-3, 4).

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
18
 Zadanie

Trójkąt jest symetryczny względem osi OX. Punkt L jest zatem symetryczny wobec takiego punktu z dwóch pozostałych, którego współrzędna y nie jest zerowa. Takim punktem jest punk K = (-3, 4). Punkt L wynosi zatem L = (-3, -4). Pole trójkąta jest równe:

`P_(CKL)=1/2|KL|*d(|KL|,C)=1/2*8*6=24`

gdzie `d(|KL|,C)` jest odległością odcinka KL od punktu C. W tym przypadku jest to wartość bezwzględna różnicy położenia odcinka i punktu po współrzędnej x (czyli `|-3-3|=6` ).