Matematyka

Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci i oblicz jego wartość liczbową 4.68 gwiazdek na podstawie 19 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci i oblicz jego wartość liczbową

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie

`"a)"`  `((x^(-4)*x^(-2))^(-5):(x^(-6)*x^(-4))^(-2))/(x^(-8):x^(-9))^6` `=((x^-6)^-5:(x^-10)^-2)/(x^6)=(x^30:x^20)/(x^6)=x^4`  

`"Dla x"=-1/4\ "mamy"\ (-1/4)^4=1/256`

 

`"b)"`  `([x^10:(x^(-4))^(-2)]*[(x^(-2))^(-6)*x])*` `1/((x^(-4):x^(-30))^2:x^37)` `*x^(-2)``=(x^2*x^13)*1/(x^52:x^37)*x^(-2)``=x^15/(x^15)*x^-2=x^-2`  

`"Dla x"=-2\ "mamy"` `(-2)^(-2)=1/4`

 

`"c)"`  `(25x^2y^2)^(-2):(5xy)^(-3)``=(25^(-2)*x^(-4)*y^(-4)):(5^(-3)*x^(-3)*y^(-3))``=5^(-4)/(5^(-3))*x^(-1)*y^(-1)=1/(5xy)`  

`"Dla x"=2,\ "y"= 1/5\ "mamy"\ 1/(5*2*(1/5))=1/2`

 

`"d)"`  `(2*1/x*1/y)^(-3)` `*[2*(1/x^2)^-1*(1/y)^-2]^-2` `*1/((4(1/(xy))^(-3))^-2)` `=2^(-3)*x^3*y^3*2^(-2)*(x^2)^(-2)*y^(-4)*` `1/(4^(-2)*(1/(xy))^6``=`

`=2^(-5)*x^-1*y^(-1)``*16(xy)^6=1/2(xy)^5`

`"Dla x"=-2,\ "y"=3/4\ "mamy"\ 1/2("xy")^5=1/2*(-2*3/4)^5`  `=(1/2)*(-3/2)^5=` `(1/2)*(-243/32)=-243/64`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-21
Dzięki
Informacje
Matematyka wokół nas 3
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie