Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Korzystając z poniższej podziałki, skonstruuj dwie proste równoległe, które są od siebie oddalone o 3 cm 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Korzystając z poniższej podziałki, skonstruuj dwie proste równoległe, które są od siebie oddalone o 3 cm

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie
Super zagadka
 Zadanie

I Rysujemy dowolną prostą i konstruujemy do niej prostą prostopadłą

  • Wbijamy cyrkiel w prostą l w dowolnym punkcie A i zakreślamy łuki przecinające się z prostą po obu stronach
  • W miejscach przecięcia wbijamy cyrkiel i kreślimy łuki nad i pod prostą
  • Miejsce przecięcia łuków łączymy, przedłużając dalej prostą k

II Przenosimy z podziałki 3 cm na cyrklu i odmierzamy na prostej prostopadłej, zaznaczamy tam punkt B

III Wbijamy cyrkiel w punkcie A i kreślimy łuk do punktu B, tak aby przeciął prostą l , punkt ten oznaczamy jako C

IV Z punktów B i C kreślimy dwa łuki, miejsce ich przecięcia łączymy z punktem B, przedłużamy  prostą.