Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Objętość graniastosłupa trójkątnego o wysokości 10 cm jest równa 320 cm³ 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Objętość graniastosłupa trójkątnego o wysokości 10 cm jest równa 320 cm³

13
 Zadanie
14
 Zadanie

15
 Zadanie

16
 Zadanie
17
 Zadanie
Super zagadka
 Zadanie

Korzystamy ze wzoru na objętość graniastosłupa i przekszatałcamy wzór tak aby wyliczyć pole powierzchni podstawy:

`V=Pp*h`  

`Pp=V/h` 

Objętość graniastosłupa 320cm3

Wysokość graniastosłupa 10 cm

`V= Pp*H`

`320=Pp*10`

`Pp=320 / 10` 

`Pp=32 cm^2`

Przekształcamy wzór na pole powierzchni trójkąta prostokątnego równoramiennego aby wyliczyć długość jego boku :

W takim trójkącie podstawa i wysokość mają taką samą długość, dlatego zamiast mnożenia a*h we wzorze mnożymy a*a=a2

`P=``(a^2)/2 \ \ \ \ *2`

`a^2=P*2`

`a^2=32 * 2`

`a^2=64cm^2=8cm*8cm`

`a = 8cm`

Odpowiedz

Ramiona podstawy mają długość 8 cm