Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 3. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań

Przyjmijmy, że:

 

Wzór funkcji   zapiszemy w postaci kanonicznej.

 

Wykres funkcji   powstał w wyniku przesunięcia hiperboli   o 2 jednostki w prawo i o 3 jednostki w górę. 

Komentarze