Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Podręcznik

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi   

rozpatrzmy trójkąt ABC:

 

Komentarze