Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 3. Zakres podstawowy i rozszerzony, Podręcznik

Odległość między punktami A i B obliczamy ze wzoru

.

 

 

Obliczamy długość każdego boku trójkąta

 

 

 

Sprawdzamy,

Komentarze