Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 3. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

W tym zadaniu skorzystamy z kilku wzorów na pole trójkąta.

 

     

 

a) Największy kąt w trójkącie leży naprzeciw najdłuższego boku. Z twierdzenia cosinusów obliczmy

 

 

 


b) Pole tego trójkąta wynosi

 

Zatem wysokość

 

 


c) Skorzystamy ze wzoru na pole trójkąta

 

 

 

 

Komentarze