Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 3. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Wiemy, że ciągi  i  są ciągami arytmetycznymi, zatem

,

,

gdzie  i  są dowolnymi liczbami rzeczywistymi.

 

   Zaczynamy od wyznaczenia

Komentarze