Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka w szkole branżowej I stopnia. Podręcznik 2, Podręcznik

a)

Obliczmy długość wysokości podstawy tego ostrosłupa:

      

Komentarze