Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań

  


Będziemy chcieli zapisać wyrażenia pod pierwiastkami w taki sposób, by dostrzec, że liczba pod pierwiastkiem jest liczbą typu x+y√z podniesioną do trzeciej potęgi, gdzie x, y, z ∈ Z.


 

Pod pierwiastkami mamy wyrażenia

Komentarze