Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 5. Podręcznik cz. 2, Podręcznik

Narysujmy obie podstawy i ramię prostopadłe:

 

Widzimy więc, że  otrzymana figura będzie prostokątem:

 

Obliczmy obwód:

  

Komentarze