Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 4. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

Jeśli łączny koszt bombonierek podzielimy przez ich liczbę, to otrzymamy koszt jednej bombonierki. 

Analogicznie, jeśli łączny koszy paczek delicji podzielimy przez ich liczbę, to otrzymamy koszt jednej paczki delicji. 

Komentarze