Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wprowadźmy oznaczenie:

 -liczba lat tej osoby

 

 

Sprawdźmy czy możemy wyznaczyć w sposób jednoznaczny, ile lat ma ta osoba: 

 

 

 ma miejsca zerowe:

 

 

 

Naszkicujmy przybliżony wykres funkcji f:

z wykresu wynika, że funkcja f przyjmuje wartości ujemne dla:

 

Zauważmy, że jedyną liczbą naturalną spełniającą podaną nierówność jest liczba   .

 

Odp.: Ta osoba ma 25 lat.

Komentarze