🎓 Wyznacz równanie ogólne ... - Zadanie 15: Matematyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019 - strona 218
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Matematyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019 (Podręcznik, OE Pazdro)
Klasa:
II technikum
Strona 218

Symetralna odcinka AB to prosta prostopadła do prostej AB przechodząca przez jej środek.

Wyznaczmy środek odcinka AB.   

 

 

 

 

Wyznaczmy współczynnik kierunkowy prostej AB.

 

Wyznaczmy współczynnik kierunkowy symetralnej.

 

 

Zatem szukana prosta jest postaci:

 

Podstawiając współrzędne punktu S mamy:

 

 

 

 

Zatem otrzymujemy:

 

 

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
OE Pazdro
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab
ISBN:
9788375941944
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Magda
43153

Nauczyciel

Nauczycielka matematyki z kilkuletnim doświadczeniem. W wolnym czasie uwielbiam podróżować oraz czytać książki o tematyce kryminalnej.