Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 7, Zeszyt ćwiczeń

a) Stosunek wynosi więcej niż 1, czyli obliczamy stosunek długości dłuższego boku do długości krótszego boku.

Stosunek długości dłuższego boku (a) do długości krótszego boku (b) musi wynosić   .  
    

Dłuższy bok prostokąta ma długość 7 (a=7). Zatem: 

Komentarze