Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

a) Wyznaczmy miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC:

 

Komentarze