🎓 Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków ... - Zadanie 1: Egzamin ósmoklasisty Matematyka. Marzec 2020. Arkusz próbny - strona 4
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Egzamin ósmoklasisty Matematyka. Marzec 2020. Arkusz próbny (Arkusz, CKE)
Klasa:
8 szkoły podstawowej
Strona 4

Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków ...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

TREŚĆ

Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków o różnych smakach, które zostały sprzedane podczas festynu. Najmniej sprzedano soku pomidorowego, tylko 15 kartonów, a najwięcej – soku jabłkowego.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Sprzedano łącznie 125 kartonów soków.  P F
Sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego.  P F

 ROZWIĄZANIE

Obliczamy ile procent sprzedanych soków stanowi sok pomidorowy. 

 

Sprzedano 15 kartonów soku pomidorowego. Kartony te stanowiły 12,5% wszystkich sprzedanych kartonów z sokiem. 

Obliczamy ile łącznie kartonów soku sprzedano. 


Przyjmijmy oznaczenia: 

x - liczba wszystkich sprzedanych kartonów z sokiem. 


Mamy więc:

  

czyli:

 

 

 

 

Łącznie sprzedano 120 kartonów soku. 


Soki jabłkowe stanowiły 37,5% wszystkich sprzedanych soków. 

Obliczamy ile sprzedano soków jabłkowych. 

 


Obliczamy o ile więcej sprzedano soków jabłkowych niż pomidorowych. 

 

Soków jabłkowych sprzedano o 30 więcej niż soków pomidorowych. 

 

Sprzedano łącznie 125 kartonów soków. P F
Sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego. P F

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
CKE
Rok wydania:
2020
Autorzy:
ISBN:
9788302028571
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Aga
118571

Nauczyciel

Nauczycielka matematyki. W wolnym czasie czytam książki psychologiczne. Jestem miłośnikiem górskich wycieczek.