Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 6. Podręcznik cz. 2, Podręcznik

a)

Od wysokości oznaczonej jako 500 m do wysokości 1000 m mamy 10 kratek.

Odległość od 1000 m do 500 m wynosi:

  

To znaczy, że jedna kratka oznacza wysokość:

  

  

Oś pionowa mówi nam, na jakiej wysokości znajduje się wagon.

Najwyższy punkt, na jaki wznosi się wagon (czyli wysokość, na jakiej znajduje się górna stacja), to:

Komentarze