Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 6. Podręcznik cz. 2, Podręcznik

119 osób na km2 - gęstość zaludnienia Francji

544 tys. km2 = 544 000 km2 - powierzchnia Francji (tabela na dole strony 145)

 

Obliczmy, ilu mieszkańców liczby Francja:

Komentarze