Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 6. Podręcznik cz. 2, Podręcznik

5 cm - długość ryjówki

 

30 m = 3000 cm - długość płetwala

 

Obliczmy, ile razy dłuższy jest płetwal:

Komentarze