🎓 Wykaż, że prosta ... - Zadanie Zadanie 29: Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019 - strona 146
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019 (Zbiór zadań, Nowa Era)
Klasa:
I liceum
Strona 146

Drugie proste są równoległe, jeśli ich współczynniki kierunkowe są takie same. 


Równanie podanej prostej zapisujemy w postaci kierunkowej y = ax + b. 

    

Współczynnik kierunkowy tej prostej wynosi: 

 


Wyznaczamy teraz wartość współczynnika kierunkowego prostej przechodzącej przez punkty A i B. 

 


Zauważmy, że: 

 

Oznacza to, że proste te są równoległe. 

C. N. D.

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Wojciech Babiański, Lech Chańko
ISBN:
9788326734946
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Aga
98226

Nauczyciel

Nauczycielka matematyki. W wolnym czasie czytam książki psychologiczne. Jestem miłośnikiem górskich wycieczek.