Klasa
I liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

Dana jest funkcja określona wzorem

więc 

Obliczmy współrzędne wierzchołka tej paraboli.

Otrzymamy

Komentarze