🎓 Funkcja... - Zadanie 14.17: Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019 - strona 336
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Matematyka i przykłady jej zastosowań 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019 (Podręcznik, Podkowa)
Klasa:
I liceum
Strona 336

Dana jest funkcja g określona wzorem

więc wierzchołek tej paraboli ma współrzędne

Do naszkicowania jej wykresu posłużymy się poniższą tabelką w której obliczymy wartości dla kilku argumentów. 

       
       

Otrzymujemy

 

Korzystając z wykresu funkcji g dostajemy, że

Osią symetrii wykresu funkcji g jest prosta o równaniu x = -3.         P      F
Funkcja g ma dwa miejsca zerowe.       P      F
Prosta o równaniu y = -4 ma jeden punkt wspólny z wykresem funkcji g.        P      F
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Podkowa
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Alicja Cewa, Małgorzata Krawczyk
ISBN:
9788365120816
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania

Nauczyciel

Lubię wyzwania zarówno w matematyce jak i w życiu prywatnym. Ciągle się dokształcam, a w wolnych chwilach uwielbiam chodzić do teatru.