Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej kl. I - III, Podręcznik

a) Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczmy długość odcinka AD1:

   

Komentarze