Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

a) Wiemy, że każdą liczbę rzeczywistą można pomnożyć przez 5 oraz od każdej liczby rzeczywistej można odjąć 1 oraz każdą liczbę rzeczywistą można podzielić przez 3. 

Komentarze