Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

Założenia:

 


Teza:

 


Dowód (wprost):

Zauważmy na początek, że z warunków   wynika, że   bo iloczyn liczby ujemnej

i liczby   będzie dodatni tylko wtedy, gdy liczba   będzie ujemna.

Komentarze