Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

Koniunkcją zdań   oraz   nazywamy zdanie   i   i oznaczamy   

Koniunkcja dwóch zdań jest prawdziwa tylko wtedy, gdy oba tworzące ją zdania są prawdziwe.


 Trójkąt równoramienny ma trzy kąty. - zdanie prawdziwe

Trójkąt równoramienny ma środek symetrii. - zdanie fałszywe

Trójkąt równoramienny ma trzy kąty i środek symetrii. - zdanie fałszywe     

Komentarze