🎓 Napisz wzór funkcji kwadratowej... - Zadanie 8: Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 268
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Matematyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Podręcznik, OE Pazdro)
Klasa:
I liceum
Strona 268

 

 • Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, zapisujemy wzór funkcji f w postaci kanonicznej:

 

 • Obliczamy miejsca zerowe funkcji f:

 

 

 

 

 

 • Obliczamy kilka punktów należących do wykresu funkcji f(x)=-(x-4)2+9 i przedstawiamy je w tabeli.
x 1 2 3 4 5 6 7
y=-(x-4)2+9 0 5 8 9 8 5 0

 

 • Rysujemy wykres funkcji: • Podajemy zbiory argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne i dodatnie:

 

 


 

 • Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy, zapisujemy wzór funkcji f w postaci kanonicznej:

 

 • Obliczamy miejsca zerowe funkcji f:

 

 

 

 

 

 • Obliczamy kilka punktów należących do wykresu funkcji f(x)=(x+1)2-1 i przedstawiamy je w tabeli.
x -4 -3 -2 -1 0 1 2
y=(x+1)2-1 8 3 0 -1 0 3 8

 

 • Rysujemy wykres funkcji: • Podajemy zbiory argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne i dodatnie:

 

 


 

 • Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, zapisujemy wzór funkcji f w postaci kanonicznej:

 

 • Obliczamy miejsca zerowe funkcji f:

 

 

 

 

 

 • Obliczamy kilka punktów należących do wykresu funkcji f(x)=4(x-2)2 i przedstawiamy je w tabeli.
x 1 1,5 2 2,5 3
y=4(x-2)2 4 1 0 1 4

 

 • Rysujemy wykres funkcji: • Podajemy zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie (funkcja nie przyjmuje wartości ujemnych):

 


 

 • Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, zapisujemy wzór funkcji f w postaci kanonicznej:

 

 • Obliczamy miejsca zerowe funkcji f:

 

 

 

 

 

 

 • Obliczamy kilka punktów należących do wykresu funkcji f(x)=0,5(x-3)2-8 i przedstawiamy je w tabeli.
x -1 1 3 5 7
y=0,5(x-3)2-8 0 -6 -8 -6 0

 

 • Rysujemy wykres funkcji: • Podajemy zbiory argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne i dodatnie:

 

 


 

 • Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy, zapisujemy wzór funkcji f w postaci kanonicznej:

 

 • Obliczamy miejsca zerowe funkcji f:

 

 

 

 

 

 • Obliczamy kilka punktów należących do wykresu funkcji f(x)=-(x+2)2+9 i przedstawiamy je w tabeli.
x -5 -4 -3 -2 -1 0 1
y=-(x+2)2+9 0 5 8 9 8 5 0

 

 • Rysujemy wykres funkcji: • Podajemy zbiory argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne i dodatnie:

 

 


 

 • Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, zapisujemy wzór funkcji f w postaci kanonicznej:

 

 • Obliczamy miejsca zerowe funkcji f:

 

 

 

 

 

 

 

 • Obliczamy kilka punktów należących do wykresu funkcji   i przedstawiamy je w tabeli.
               
               

 

 • Rysujemy wykres funkcji: • Podajemy zbiory argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne i dodatnie:

 

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
OE Pazdro
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab
ISBN:
9788375941722
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Dagmara
54458

Nauczyciel

Z wykształcenia matematyk. W wolnym czasie lubię programować. Trenuję wspinaczkę.