Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 6. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

Wykonajmy pisemnie dzielenie:

 

 

a)

mamy w dzielnej dwie cyfry po przecinku, więc w wyniku przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo  

 

b)

mamy w dzielnej 4 cyfry po przecinku, więc w wyniku przesuwamy przecinek o 4 miejsca w lewo

c)

iloraz liczby dodatniej i ujemnej daje liczbę ujemną


d)

iloraz dwóch liczb o tych samych znakach daje liczbę dodatnią

 

e)

dzielna ma 1 zero na końcu, w wyniku przesuwamy przecinek o 1 miejsce w lewo

f)

iloraz liczby ujemnej i dodatniej daje liczbę ujemną; dzielna ma 1 zero na końcu, więc przesuwamy przecinek o 1 miejsce w lewo

 

g)

 

dzielna ma 2 zera na końcu, więc w wyniku dopisujemy na końcu 2 zera

h)

 

dzielna ma 1 cyfrę po przecinku, więc w wyniku przesuwamy przecinek o 1 miejsce w lewo

i)

 

dzielna ma 4 miejsca po przecinku, więc w wyniku przesuwamy przecinek o 4 miejsca w lewo; dzielnik ma 1 zero na końcu, więc przesuwamy przecinek jeszcze o jedno miejsce w lewo

 

 

Komentarze