Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

a) Szukamy takich liczb x, że ich odległość od 0 jest większa niż 1, ale mniejsza niż 4. 


b) Szukamy takich liczb x, że ich odległość od 0 jest nie mniejsza niż 2 i nie większa niż 5. 


c) Szukamy takich liczb x, że ich odległość od 0 jest nie mniejsza niż 1/2 i mniejsza niż 3. 


d) Szukamy takich liczb x, że ich odległość od 0 jest nie mniejsza niż 5/2 i nie większa niż 9/2.

Komentarze