Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 6. Geometria. Wersja B, Zeszyt ćwiczeń

Zauważmy, że każdy z trapezów ma wysokość takiej samej długości. 

Pole trapezu to połowa iloczynu sumy długości podstaw i wysokości. 
 

Oznacza to, że im większa suma długości podstaw, tym większe pole trapezu

Obliczamy, ile wynosi suma długości podstaw I trapezu. 
 

Obliczamy, ile wynosi suma długości podstaw II trapezu. 
 

Obliczamy, ile wynosi suma długości podstaw III trapezu. 
 

Obliczamy, ile wynosi suma długości podstaw IV trapezu. 
 


Suma długości podstaw I trapezu jest największa, więc trapez ten ma największe pole. 

Suma długości podstaw III trapezu jest najmniejsza, więc trapez ten ma najmniejsze pole. 

 

Komentarze