Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

a)

Kąty między bokami, których długości podano są równe:

 


Sprawdzamy, czy długości dwóch boków trójkąta ABC są proporcjonalne do długości odpowiednich boków trójkąta DAC.

Komentarze