Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

a)

Przyjmijmy następujące oznaczenia:Kąty między bokami, których długości podano są równe:

 

Sprawdzamy, czy długości dwóch boków pierwszego trójkąta są proporcjonalne do długości odpowiednich boków drugiego trójkąta.

 

 

Trójkąty ABC i BDE są podobne (cecha bkb).


Obliczamy skalę podobieństwa:

 


b)

Przyjmijmy następujące oznaczenia:Sprawdzamy, czy długości boków trójkąta ABC są proporcjonalne do długości odpowiednich boków trójkąta ABD.

 

 

 

Trójkąty te są podobne (cecha bbb).


Obliczamy skalę podobieństwa:

 


c)

Przyjmijmy następujące oznaczenia:

Miary dwóch kątów trójkąta ABC są równe odpowiednim kątom trójkąta ADC:

 

Miary kątów w obu trójkątach są takie same, więc trójkąty te są podobne (cecha kkk).


Obliczamy skalę podobieństwa:

 

Komentarze