Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Wyznaczamy skalę podobieństwa tych pięciokątów.

 


Sprawdzamy prawdziwość poniższych odpowiedzi.


A.   

Prawda, ponieważ:

 

 


B.   

Prawda, ponieważ:

 


C.   

Fałsz, ponieważ:

 

 


D.   

Prawda, ponieważ:

 

 


Odpowiedź: C

Komentarze